Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig

Source::
Bella Caledonia
Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig

Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig – feumaidh Riaghaltas na h-Alba coimhead gu geur air an dòigh anns a bheil a’ bhuidheann air a ruith, a-rèir Misneachd. Tha a’ bhuidheann-strì Misneachd a’ toirt seachad rabhadh an-diugh gu bheil luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig, […]

Read the full article::
Bella Caledonia
Tha luchd na Gàidhlig a’ call earbsa ann am Bòrd na Gàidhlig