Poileasaidh Foghlaim Comhairle nan Eilean Siar

Source::
Bella Caledonia
Poileasaidh Foghlaim Comhairle nan Eilean Siar

Bha e deuchainneach dhuinn beachd Mhgr Uilleim Dhòmhnallaich a chluinntinn air Aithris na Maidne, 2018/09/13 (1), is e a’ cumail a-mach nach eil Comhairle nan Eilean Siar an dùil Sgoil Ghàidhlig cheart a thogail sna bliadhnaichean ri thighinn. Tha staid chugallach na Gàidhlig anns na h-Eileanan gu ìre mhòr na toradh air poileasaidh foghlaim na […]

Read the full article::
Bella Caledonia
Poileasaidh Foghlaim Comhairle nan Eilean Siar