Laoidh ann am Beul an Là

By Bella Caledonia Editor

Fearghas

Le sùil air ais gu latha cuimhneachaidh an Olocoist air Diardaoin, dàn smuaineachail le Fearghas MacFhionnlaigh.

LAOIDH ANN AM BEUL AN LÀ

“Às dèidh Auschwitz chan eil bàrdachd ann.”
(Theodor Adorno, feallsanach agus sgrùdair-ciùil)

“Dè th’ann am fear-ealain nad bheachdsa? Na dhearg amadan gun ach sùilean aige mas e peantair a th’ann? Gun ach …read more

Source:: http://bellacaledonia.org.uk/2016/01/30/laoidh-ann-am-beul-an-la/