Bithidh coma – stop being so polite

Source::
Bella Caledonia
Bithidh coma – stop being so polite

Uill, a’ Ghàidhlig chòir. Tòrr smuaintean a dol aig a h-uile duine, seo beagan meòrachadh bhuam fhìn [A few thoughts on the present situation about Gaelic. This is a very important juncture for Gaelic. English below]. Tha naidheachd mun rannsachadh ùr seo air eagal a chuir air grùnnd dhaoine. Tha tòrr ag radh air na […]

Read the full article::
Bella Caledonia
Bithidh coma – stop being so polite